عام

ABD’li Müslümanlar Toplumdaki Yerlerinden Kaygılı Olsalar da Amerikan Rüyasına İnanmaya Devam Ediyor

ABD’li Müslümanlar Toplumdaki Yerlerinden Kaygılı Olsalar da Amerikan Rüyasına İnanmaya Devam Ediyor

ABD’li ünlü Araştırma Şirketi PEW Research Center tarafından 2017 ‘de düzenlenen anketler sonucu alınan veriler ABD’li Müslümanlar hakkında çok çarpıcı detayları ortaya çıkarıyor. Araştırmanın başlığı ise “ABD’li Müslümanlar toplumdaki konumları(yerleri) hakkında endişeli olmalarına rağmen Amerikan rüyasına inanmaya devam ediyor”.

ABD’li Müslümanların toplumdaki yerlerinin bu kadar tartışılır hale gelmesinin en önemli etkeni mevcut Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası boyunca sarf ettiği sözler olarak nitelendiriliyor. Çünkü Başkan kampanyası boyunca Müslümanlar ABD toplumunun temel yapı taşlarından değil diye ifade etti ve son dönemlerde ABD’de Müslümanlara karşı ayrımcılık hız kazanmıştı.

 

Yukarıdaki verilen tabloya göre ABD’li Müslümanların %75’i kendilerine karşı bir ayrım olduğunu düşünüyor ve bunların %68’i Donald Trump ’tan çekindiğini ifade etmekle birlikte kendilerini ABD toplumunun yapı taşı olarak görmeyenler %68 oranına ulaşmış durumda. Bu durumların hepsinin son yıllarda ABD’de Müslüman olarak yaşamanın zorlaştığını ifade edenlerin oranı ise yaklaşık olarak %50’ye ulaşmış durumdadır.

Buna rağmen Amerikalı Müslümanlar kendilerine karşı yapılanlardan ve ülkenin durumundan memnun olmasalar bile ülkelerine karşı pozitif bir tutum ve bakış açısı içerisindeler.

Amerikalı Müslümanların 2/3 ü bugün kendilerine yapılan muameleden dolayı rahatsız olduğunu ifade etmekle birlikte yaklaşık olarak ¾ Başkan Donald Trump’ın Müslümanlara karşı hoş tavır almadığını söylemekten çekinmiyor. Ve Obama dönemine göre tam bir karıt durum söz konusu çünkü ABD’li Müslümanlar Obama’nın döneminde kendilerine bu derecede ayrımcılık yapıldığını düşünmüyordu ve ülkenin gidişatı hakkında olumlu fikirlere sahiplerdi

Yaklaşık olarak ABD’li Müslümanların yarısı Müslümanlığın ABD’de son yıllarda daha da zorlaştığını ifade ediyor ve %48‘lik bir kısım son 12 ay içerisinde kırıcı ve ayrıştırıcı söylem veya eylem ile karşı karşıya kaldığını ifade ediyor.

ABD’li her 10 Müslümandan 9’u Amerikalı Olmaktan Gurur Duyuyor

ABD’de yaşayan her 10 Müslümandan 9’u Amerikalı olmaktan gurur duyuyor ve genel olarak %80’lik kesim günlük hayattaki gelişmelerden memnun gözüküyor. Bu derecede ayrımcılığa rağmen %50’lik bir kesim kendilerine yapılan ayrımcılıkta dinlerinden dolayı destek aldığını söylüyor ve genel olarak yarısı ABD’li vatandaşların kendilerine arkadaşça yaklaştığını ifade ediyor.

Ayrıca kendilerine yöneltilen dini inanışlar, sosyal değerler, aşırıcılık ve siyasi konular konusunda Trump’ı başarılı bulmadıklarını dile getiriyorlar bu durum ilk defa yaşanmıyor zira diğer bir Cumhuriyetçi başkan olan George Bush zamanında da hemen hemen aynı düşüncelere sahiplerdi.

ABD’li Müslümanların karşılaştığı sorunlar çok ta yeni değil zaten %50’lik bir kesim ABD ‘de Müslüman olarak yaşamın zorlaştığını son 10 yıl içerisinde ifade ediyordu ve zamanla yarısından fazlası ABD medyasının Müslümanlar konusunda adaletsiz olduğunu düşünmeye başladı.

ABD’li Müslümanlar yaklaşık olarak 75 ayrı ülkeden oluşuyor ve ABD genel nüfusuna göre daha genç ve ırk olarak daha fazla çeşitlilik gösteriyor. Bunlardan %55’ i Sünni, %16 Şii ve %14’ü kendisini sadece Müslüman olarak tanımlıyor. Bu gruplar içerisinde dinin hayatları için son derece önemli olduğunu söyleyenlerin oranı %65 ve yaklaşık olarak %42’si günde 5 vakit namazını kılıyor.

Müslümanlar aşırıcılık hakkında hem dünyada hem Amerika’da kaygılanıyor

Genel olarak Müslümanların %82 si aşırıcılıktan kaygılanıyor bu durum ABD’de paralel özellik gösteriyor ABD’li Müslümanların %83 ‘ü bu durumdan endişe duyuyor. Buradaki temel fark ABD’li Müslümanların %49 ‘u bu konuda çok kaygılıyken dünyada bu oran %66 oranında.

Amerikalı Müslümanların ¾ ü aşırıcılığı desteklemediğini belirtiyorlar. Ayrıca ülkelerin siyasi, dini ve sosyal geleceğini tehdit eden durumlarda öldürmeye %76 oranında kesinlikle karşı çıkıyor bu oran ABD halkının genelinde %59 civarında. Ve aşırıcılık konusunda ABD Müslümanlarından tutuklananların büyük çoğunluğunun haksız yere tutuklandığını veya kandırıldığını ifade ediyor.

 

Yaklaşık olarak Müslümanların yarısı son dönemde ayrımcılığa maruz kalıyor

Müslümanların yaklaşık ¾ ‘ü son 12 ay içerisinde ayrımcılık söylemlerine karşı kaldığını ifade ediyor. Örneğin 1/5’i havalimanlarında isimleri yüzünden ayrımcılığa maruz kalıyor ve %6’sı fiziksel olarak saldırıya maruz kaldığını ifade ediyor.

Ayrımcılık çeşitlerinden en az bir tanesine maruz kalma yüzdesi 2007 yılında %40, 2011’de 43 iken 2017 yılında %48 oranına kadar yükselmiş durumda ve ABD’li Müslümanların 1/5’i son 12 ay içerisinde sokaklarda Müslümanlık karşıtı duvar yazılarının arttığını ifade ediyor.

 

Dış Görünüş Açısından Müslümanlığı Andıranlar Daha Fazla Ayrımcılığa Maruz Kalıyor
Müslüman Görünüme Sahip Olanlar (Kıyafet, Dış Görünüş (%) 64
Müslüman Görünüşe Sahip Olmayanlar (%) 39
Kaynak: PEW Research Center 2017

 

ABD’de dış görüşüyle Müslümanlığı andıranların oranı %64 iken buna dikkat etmeyenlerin oranı %39 oranında ve Müslüman dış görünüşe sahip olan insanlarda ayrımcılığa kalanlar daha fazla ve bu oran yaklaşık olarak %38 oranında ve bu kişiler en az bir çeşit ayrımcılığa karşı kaldığını ifade ediyor. Müslüman görünüm kadınlarda hicap ile veya giyim tarzıyla daha belirgin olduğu için bu oran kadınlarda daha yüksek gözüküyor. Ancak Müslüman dış görünüşe sahip olmayanlar ayrımcılığa daha az maruz kaldıklarını ifade ediyorlar.

Son yıllarda Müslüman olduğu için ayrımcılığa maruz kalanların sayısı arttığı gibi aynı zamanda sırf bu yüzden kendilerine yapılan destekte artmaktadır 2007 yılında %32, 2011 ‘de %37 olan bu oran 2017 yılında %49’a kadar yükselmiş durumdadır. Yani Müslüman olduğu için ayrımcılık yapılanlara karşı destek gitgide artıyor.

Müslümanlar Trump Konusunda Endişeli

Başkan Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimleri kampanyası boyunca Müslümanların ülkeye girişini yasaklama ve sınır dışı edeceğini duyurması ve 6 Müslüman ülkeye karşı koyduğu seyahat yasağı ile birlikte ABD’li Müslümanların endişeleri arttı. Yaklaşık olarak %74’ü Trump yönetiminin kendilerine karşı çok iyi olmadığını ifade ederken %64’lük bir kesim Başkanlık konusunda kendisini başarılı bulmadığını ifade ediyor. Halbuki bu oran 2011 yılında Başkan Obama döneminde daha pozitif bir haldeydi. Bu durumu şöyle özetleyecek olursak Bush döneminde ülkenin gidişatını beğenmeyen ve negatif olarak gören Müslüman topluluğu Obama döneminde tam tersi bir görüşe sahipti ancak Trump ile birlikte negatif düşünceler tekrardan açığa çıkmış durumdadır.

 

ABD’li Müslümanların 2/3’ü Trump konusunda endişeli (Trump konusundaki Hisler)
  ABD’li Müslümanlar (%) ABD Genel Halkı (%)
Kaygılı 68 60
Kızgın/Sinirli 45 39
Umutlu 26 40
Mutlu 17 30
Kaynak: PEW Research Center 2017

 

Ayrıca bu ankette hem ABD’li vatandaşlara hem de ABD’li Müslümanlara yöneltilen soruda verilen yanıt yukarıda ki gibidir. Trump yönetiminin kendilerinde uyandırdığı 4 temel duygu sorulmuştur ve Müslümanlar bu konuda biraz daha kaygılı, sinirli, umutsuz ve mutsuz olarak göze çarpmaktadır.

Ancak kaygı ve kızgınlık konusunda ABD genel halkından çokta uzak olmasalar da umut ve mutluluk bağlamlarında genel halk ile karşılaştırıldıklarında yüzde olarak büyük bir fark göze çarpmaktadır. Bu da Müslümanlarda gelecek konusunda endişelerin artacağının bir göstergesi olarak söylenebilir.

Öte yandan ABD’de yaşan Müslümanların 9/10 hem ABD’li hem Müslüman olmaktan gurur duyduğunu ifade etmekle birlikte son zamanlarda toplum içerisinde birtakım sorunlarla karşılaştıklarını ifade ettiler. Ve yaklaşık olarak yarısı yaşamın Müslümanlar adına daha da zorlaştığını söylediler. Bu zorlaşmayı ifade eden kişilere bunun nedeni sorulduğunda diğer devletlerde Müslüman aşırıcılığı ile ilgili ifadelerin, yanlış anlaşılmaların, ön yargıların ve Trump yönetiminin almış olduğu tutum ve kararların etkili olduğunu dile getirdiler.

İlginç olarak hem ABD’nin genel vatandaşları hem de ABD’li Müslümanlar medyanın Müslümanlar konusunda adaletsiz olduğunu dile getirirken (Müslümanlar %60, ABD geneli %53 haksız diyor) ABD’li vatandaşlar Müslümanları temel yapı taşı olarak Müslümanlardan daha fazla görüyor. Şöyle ki Müslümanlığı toplumun temeli olarak görmeyen Müslümanların oranı %62 iken ABD genelinde bu oran %50 yani buradan anlaşılacağı üzere Müslümanlar kendilerini daha fazla dışlanmış hissediyorlar.

 

Müslüman kadınlar Müslüman erkeklere göre daha fazla sorunla karşılaşıyor

Müslüman Kadınlar Erkeklere Göre daha Fazla Sorunlarla Karşılaştıklarını Söylüyor
  ABD’li Kadın Müslümanlar (%) ABD’li Erkek Müslümanlar (%) Aradaki Fark
Hükümetin Telefon ve Mailleri Takip etmesi 70 48 -22
Cumhuriyetçi Partinin Müslümanlara Dostça Olmayan Tutumu 69 49 -20
Trump’a Karşı olan Sinir 54 37 -17
ABD medyasının Müslümanlara adaletsiz olması 68 52 -16
Trump’a Karşı olan Kaygı Hissi 76 60 -16
ABD’de Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Olması 83 68 -15
Son Zamanlarda ABD’de Müslüman Olmanın Zorlaşması 57 43 -14
     
Son yıl içerisinde en az bir çeşit ayrımcılığa maruz kalma 55 42 -13
Trump ABD’li Müslümanlara karşı dostça davranmaması 81 68 -13
Hükümetten dinleri yüzünden olan korku/çekingenlik 41 28 -13
Ülke durumundan memnun olmama 70 58 -12
ABD’liler ile ortak yön olması 52 68 +16
ABD’lilerin Müslümanlara dostça tutumu 44 21 +65
Kaynak: PEW Research Center 2017

 

Müslüman kadınlar Müslüman erkeklere oranla toplumdaki yerlerinden daha çok endişe duyuyor ve kadınlar ile erkekler arasında yaklaşık olarak ortalama %16 gibi büyük bir fark var. Bu durumun temel sebebi kadınların daha fazla ırkçı söylem ve ayrımcılığa maruz kalmasından kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak kadınlar Trump’a karşı daha öfkeliler ve kaygıları daha fazla ayrıca bu tutum Cumhuriyetçi parti içinde aynı seviyededir. Ve Müslüman kadınlar, Müslüman erkeklere oranla ülkenin gidişatından daha fazla mutsuzlar.

Ayrıca Müslüman kadınlar hükümetin telefon ve mail adreslerini izlediğini ve takip ettiği konusunda %70 gibi büyük bir yüzde ile erkeklere göre çok daha fazla kaygılılar bu da onların bu durum hakkında daha fazla farkındalıklarının olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Tüm bunların temel sebeplerinden bir tanesi kadınların dış görünüşünden kaynaklanıyor olabilir. Zira yapılan röportajlarda peçe veya çarşaf giyen kadınların teröristlik ile suçlanmalarına kadar birçok ayrımcılığa maruz kaldıkları aşikâr bir durum ve son dönemde bu daha da artış göstermiş durumdadır.

Müslüman demografisi: Daha çeşitli ve Genç bir Nüfus

ABD’de yaşayan Müslümanların oranı çok az gibi gözükmesine rağmen son yıllarda giderek artış göstermiş olup 3,45 milyona ulaşmıştır ve nüfusun yaklaşık olarak %1’ini temsil etmektedir. Bununla birlikte nüfusun çoğunluğu göçmen ve yaklaşık %58’i 18 yaş üzerinde ve bu genç oran ABD’nin genelinden daha fazla durumda. Ayrıca en büyük çoğunluk Güney Asya, Orta Doğu- Kuzey Afrika, Asya Pasifikten oluşmaktadır. Bunun sonucu olarak ABD’de tek bir ırkın üstünlüğü durumu söz konusu değildir ve çeşitlilik gözükmektedir. Bir diğer önemli husus ise Müslüman topluluğun yaklaşık %60’ının 40 yaş altında olmasıdır zira ABD’nin genel durumunda bu oran sadece %38’e tekabül etmektedir.

Müslümanlar diyor ki; İnanışları sadece değerler ve dini ritüeller değildir

Amerikalı Müslümanların %64’ü İslam dininin birden fazla yorumunun olabileceğini ifade ederken %52’si modern bağlamlar ışığında tekrar değerlendirilebileceğini ifade ediyorlar. Ayrıca Müslümanlara yöneltilen Müslüman olmanın gerekliliği nedir sorusuna verilen cevaplarda %85 Allah’a inanmak ilk sıradayken %72 ile Peygamber Efendimizi sevmek ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada adalet eve eşitlik için çalışmak (%69) dördüncü sırada doğayı korumak (%62) geliyor. İlginç olan ise Kuran ve sünneti takip etmek %59 ile beşinci sırada ve helal yemekler %48 ile altıncı sırada yer almasıdır.

Diğer bir örnek ise ABD’li Müslümanlar ve ABD’li Hristiyanları karşılaştırılarak yapılmış ve her iki grubunda verdiği cevaplar birbirleriyle paralellik göstermektedir. Örneğin her iki inanışta da dinlerin önemi %65 civarındadır. Ramazan ayında tutulan oruç ise ABD’li Müslümanlar için %80 oranında olup önem arz etmektedir ve beş vakit namaz da yine %42 ve günlük namazların bazılarını kılmak %17 ile önemli bir seviyededir.

 

Sosyal Değerler

ABD’li Müslümanların homoseksüelliği kabul etme oranı yükselse de bu konuda bir fikir ayrılığı olduğu aşikâr bir biçimde ortaya çıkmıştır. Ancak son 10 yıl içerisinde bu oran %26’lardan %52’lere ulaşmış olup iki katına çıkmıştır.

Diğer bir sosyal değer ise göçmenlere verilen değerdir. ABD’li Müslümanların %79’u göçmenlerin yetenekleri ve çalışkanlıklarıyla ülkeye katkı verebileceğini düşündüğünden bu konuda genel ABD halkına göre biraz daha liberal bir düşünceye sahip bunun sebebi olarak ta ABD’li Müslümanların çoğunluğunun göçmen olması gösterilmiştir.

ABD’li Müslümanlarda ABD’li genel halk gibi iyi bir aile olmanın önemli olduğunu düşünüyor (%67) ve her ikisi de dini hayatı yaşama konusunda benzer istatistikler ortaya koyuyor (%31) ve bu değerler bakımından her ikisinin de birbiriyle örtüşür bir yaklaşım sergilediği görülmektedir.

Siyasi Değerler: Müslümanlar Çoğunluk Olarak Demokratlar

 

Müslümanlar Başkanlık Seçimlerinde Demokratik Adayları Desteklemesi
  Demokratik Aday (%) Cumhuriyetçi Aday (%) Diğer/Cevaplamama (%)
2016 (Trump/Clinton) 78 8 14=100
2008(Obama/McCain) 92 4 4
2004(Bush/Kerry) 71 14 15
Kaynak: PEW Research Center 2017

 

ABD’li Müslümanların çoğunluğu siyasi olarak Demokrat Partiyi desteklemekte ya da Demokrat eğilimli oldukları gözlenmektedir. Ve bu destek özellikle Başkan Obama döneminde özellikle artış göstermiştir ancak yapılan son Başkanlık seçimlerinde tekrardan bir düşüş eğilimine geçmiştir. Müslüman oy kullanıcıların son Başkanlık seçimlerinde yaklaşık olarak %78 ‘i oyunu Clinton’dan yana kullanırken bu oran Obama döneminde %92 idi. Diğer önemli bir karşılaştırma da ise Bush’un dahi Trump’a göre Müslümanlardan daha fazla oy aldığıdır (%14- %8)

2016 seçimlerinde ABD’li Müslümanların sadece %44’ü oy kullanmış olup oy kullanma hakkı %18’i vatandaş değildir ve vatandaş olup ta oy kullanamayanların oranı da yaklaşık olarak %25’tir. Ayrıca %13 ‘lük bir kesim seçimde oy kullanmaya gitmemiştir.

Diğer bir taraftan Müslümanların yaklaşık olarak %65’i İslam ve demokrasi arasında doğal bir çatışma olmadığını söylemesine rağmen geriye kalan %35’lik dilim İslam ile demokrasi arasında bir çatışma olduğunu ve öğretilerinin bağdaşmadığını söylemektedir. Bunu iddia edenlerin %40’ı değerleri öne sürerken diğerleri Müslüman olmayanların İslam’ı anlamadığını ve teröristlerin İslam’a kötü yakıştırmalar yaptığını delil olarak gösteriyor. Ayrıca %9’luk bir kesim Demokrasinin hiçbir din ile bağdaşmadığını ileri sürüyor

 

Sonuç

Genel olarak bakıldığı zaman ABD’li Müslümanlar ile genel halk arasında bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. Öncelikle ABD’li Müslümanlar kendilerini toplumun bir parçası olarak görmemekle birlikte Trump hükümetiyle birlikte kaygılarını artırmış durumdalar. Özellikle son 12 ay içerisinde burada yaşayan Müslüman toplumun neredeyse yarısı ayrımcılık söylemlerine veya eylemlerine maruz kalmaktadır ve bu da mevcut yönetime karşı endişelerini artıran başlıca sebeplerdendir. Özelikle Müslüman kadınların erkeklere göre daha fazla kaygılı olması ve hükümetin kendilerini izleme ve dinleme faaliyetlerini yaptığını daha çok belirtmesi onların biraz daha durumun farkında olduğunun göstergesi sayılabilir.

ABD’li Müslümanların demografik yapı itibariyle genç ve ırk olarak daha çeşitli olması ABD’nin genel ortalamasının üzerindedir ve yaklaşık olarak %58 gibi büyük bir bölüm 18 yaş üzerindedir. Çoğunluğun göçmen olması sebebiyle de göçmenlerin ülkeye değer kattığına ve ülke için faydalı olabileceğini düşünme konusunda ABD’lilerden ayrılıyorlar zira ABD vatandaşları göçmenleri Müslümanların karşıladığı kadar hoş karşılamıyor.

Dini yapı olarak ise ilginç olan Allah’a inanmak ve peygamberi sevmekten sonra adalet ve eşitlik için çalışmanın gelmesi ve bunun Kuran ve Sünnet öğretilerinden daha önemli görülmesi ayrı bir parantez açılmasını gerektiren konulardan biridir. Öte yandan namaz konusunda %42’lik bir kesimin beş vakit namaz kılması ve Ramazan ayında oruç tutmanın %80 üzerinde olması dinine bağlı olduklarını ifade eden bir istatistiktir.

Siyasi eğilim olarak Demokrat partiyle birlikte anılıyor olmalarına rağmen son seçimlerde Clinton’a karşı verdikleri destek azalmıştır çünkü Obama döneminde ABD’li Müslümanların 9/10’u Obama’ya oy verdiğini ifade ederken Clinton döneminde bu oran %78’e kadar düşmüştür.

Genel olarak bakacak olursak son zamanlarda Müslüman olarak ABD ‘de yaşamın zorlaşması, yönetimin kendilerine karşı daha anlayışsız olduğunu ve ayrımcı ırkçı söylem ve ithamların artışına rağmen Müslüman kesim hala Amerika rüyasına inanmaya devam etmesi ve genel toplumun ırkçı saldırıya kalanlara karşı desteğin artması bu rüyaya inanmaya devam etmenin önemli sebeplerinden birisi sayılabilir. Çünkü bu bölgede yaşayan insanlar buranın fırsatlar ve eşitlikler ülkesi olduğunu ve topraklarının bu yönden çok değerli olduğunu düşünmesi sebebiyle Amerika rüyasına inanmasının başlıca nedenidir. Ve görülüyor ki sadece genel toplum değil ABD Müslümanları da bu konuda çoğunluk olarak bu rüyaya inanıyor.

 

زر الذهاب إلى الأعلى